Kontestin dokumentaatio

Kontesti

Kotimaankilpailuohjelma Unix®:n kaltaisille käyttöjärjestelmille

OH2MMY, 2003

Yleistä

Ohjelma kontesti.pl on tehty Perlillä ja toiminee useimmissa kotimaankisoissa UNIX®:n kaltaisissa käyttöjärjestelmissä kuten Linux. Tuki on olemassa seuraaville kilpailuille: Peruskisa, K.S. Sainion muistokilpailu, Joulukilpailu, Viitosten syysottelu, Kalakukko, NRAU Baltic ja Kuutosten cup.

Mitään graafista käyttöympäristöä tahi maksullista lisäohjelmaa tai käyttöjärjestelmää ei tarvita. Ohjelma toimii vaikka tekstitilassa sopivalla terminaaliemulaatiolla.

Jos sinusta tuntuu, että ohjelmassa pitää olla hiirellä huitomista, vilkkuvaloja ja hyppiviä Mikki Hiiren kuvia, voit lopettaa lukemisen tähän. Samoin, jos esimerkiksi epäilet konfiguraatiotiedoston kuntoonmuokkauksen tai ohjeiden lukemisen tuottavan liiaksi vaivaa.

Miksikö Perl? No siksi, että sitä osaavat kaikki™, joten mieleisten muutosten tekeminen on helppo tehdä itse. Ohjelma on myös muunneltavissa nopeasti vaikka kesken kilpailun, eikä käännösaikaa tule. Koska myös lähdekoodi = ohjelma, on koodi siten julkinen ja kaikkien paranneltavissa ja nähtävissä.

Jos löydät vikoja, niin korjaa. Tästä dokumentista kummempaa tukea ei ole saatavilla, koska tämä on tehty lähinnä itselle ja vain siksi kun kotimaankisoihin ohjelmia saa vain Microsoftin "käyttöjärjestelmille". Muutenkin ohjelma on vielä keskeneräinen ja pikapikaa tehty. Monilta osin ohjelma muistuttaa CT:tä ja TLF:ää, joten kulttuurishokkia ei pitäisi tulla. Mielessä on pidetty se, että kontestiohjelman hyvyys ei määräydy vilkkuvaloilla ja hilavitkuttimien määrällä, vaan käytettävyydellä.

Tekijä ei vastaa mistään vahingosta, pisteidenmenetyksestä tms. vaan käytät ohjelmaa täysin omalla vastuullasi.

Tässä workitaan K.S. Sainion muistokilpailua. QSO:t ovat kuvitteellisia.
screenshot-kuva Kehykset ylhäältä alas ovat:
 1. CW-avainnusloki ja oikeassa yläkulmassa kertoimet ja pisteet
 2. Viimeisimpien QSO:jen lista
 3. Editointikehys, jossa ovat syöttökentät, joita ei tarvinne erikseen selittää
 4. Kerroinlista. Tässä näkyvät vain tämänhetkisen bandin kertoimet. Kun vaihtaa bandia, näkee sen bandin kertoimet. Kokonaiskerroinmäärä näkyy ruudun oikeassa yläkulmassa.
 5. Meta-näppäimellä annettavat CW-makrot. Nämä ovat määriteltävissä konfiguraatiotiedostossa. @-merkki korvautuu CW-avainnuksessa vasta-aseman kutsulla.
 6. Statusrivi, johon tulee erinäisiä ilmoituksia. Oikeassa reunassa näkyy workmode. CQ = "pileupin pito" ja S&P = search'n'pick, eli plokkausmoodi. Tällä moodilla on merkitystä vain CW-avainnusta käytettäessä.

Käyttöönotto

Imuroi paketti kontesti.tar.gz
Versionumero selviää katsomalla download-hakemistoa.

Ongelmien välttämiseksi kannattaa käyttää xterm tai vt100-emulaatiota, mieluiten xterm. Eli aseta ympäristömuuttuja TERM kuntoon esim. export TERM=xterm tai tcsh:ssa setenv TERM xterm
Linuxin tekstitilamoodissa ainakin grafiikkareunusmerkit ovat rikki, jos TERM=linux ja vt100-emulaatiolla kursorinäppäimet eivät saata toimia oikein.

Ohjelma tarvitsee toimiakseen seuraavat modulit:

 • Socket (tulee Perlin mukana)
 • Term::ReadKey
 • Term::Cap
 • Term::ANSIColor

Modulit saa esimerkiksi CPAN:sta. Voit testata modulin olemassaolon käskemällä komentorivillä esim.

perl -MTerm::Cap -e 1

Jos komento ei tulosta yhtään mitään, moduli on asennettu ja kunnossa. UNIX-filosofian mukaanhan ollaan hiljaa jos kaikki on ok, ja huudetaan vasta, jos on asiaa.

CW-antotuki on ainoastaan PA0RCT:n tekemälle cwdaemonille, jonka saa ladattua osoitteesta: http://sharon.esrac.ele.tue.nl/pub/linux/ham/tlf/ Tätä kirjotettaessa paketti oli cwdaemon-0.7.tar.gz ja sen voi imuroida myös tältä OH2MMY:n palvelimelta.
CWdaemon osaa avaintaa sekä sarja- että rinnakkaisportilla, kumpaa sitten haluatkin käyttää. Nykyään se osaa jo skanditkin korjaamatta.

Avainnus on suositeltavaa tehdä cwdaemonin mukana tulevassa dokumentaatiossa olevan asemesta jommallakummalla tällaisella kytkennällä riippuen kumpaa porttia haluat käyttää:
kytkentäkaaviokuva rinnakkaisportille kytkentäkaaviokuva sarjaportille
PTT-linjalle voi tehdä vastaavan optoerotuksen, ja se onkin suositeltavaa. Vastuksena voi käyttää esim 1.5 kilo-ohmista.

Rigikontrollia ei ole, koska tekijällä ei ole hamlibillä kontrolloitavaa rigiä, joten testausta olisi mahdoton tehdä. Jos joku haluaa lisätä, olkaa hyvä.

Mukana tulee esimerkkikonfiguraatio tiedostossa kontesti.conf.dist joka pitää kopioida nimelle kontesti.conf ja joka pitää ensin editoida kuntoon.


Käyttö

Käynnistys sujuu helposti sanomalla:
kontesti.pl -c kilpailunimi lokitiedosto

Parametrille -c kelpaavat seuraavat kilpailunimet: perus-p, perus-k, perus-s, perus-y, sainio, syys, joulu, kalakukko, nrau, 6cup
Peruskisoissa kilpailunimessä on luokkakirjain seuraavasti: p=perus, k=kerho, s=second-op y=yleis

Jos lokitiedosto on ennestään olemassa, se ladataan käyttöön.

HUOM! QSO-datan oikeellisuutta ei tarkisteta, eli jos lataat QSO-tiedoston eri kilpanimellä kuin se on kirjoitettu, saattaa esiintyä omituisia häiriöitä. Tämä on tiedostettu asia, eikä siitä ole syytä välittää. Eihän kukaan kuitenkaan halua käyttää samaa lokitiedostoa kuin yhdessä kilpailussa.


Näppäimet

Meta-näppäin on määriteltävissä konfiguraatiotiedostossa, oletuksena on ESC.

? Näppäinohje. Pois pääsee painamalla jotain
Meta-M Vaihtaa modea CW/SSB (merkitystä raportteihin ja keyeriin)
Meta-B Vaihtaa bandia 40/80
Meta-N sarja/ohc-numeron toisto
Meta-S sanan toisto
Meta-R Viimeisen kilpaviestin toisto (ilman raporttia)
Meta-K Keyer moodi. ESC:llä pääsee pois, enterillä titaa tekstin ulos
Meta-ESC Keskeyttää menossa olevan CW-avainnuksen
Meta-(nro) CW-makrot, katso konfiguraatiotiedostoa
PGUP Kasvattaa raporttia
Jos kursori on kutsukentässä, kasvatetaan lähtevää raporttia, jos kursori on viestikentässä, niin saatua
PGDN Pienentää raporttia, ks. PGUP
TAB Vaihtaa kursoria kenttien välillä
- Viimeisen QSO:n poisto (varmistus kysytään)
+ Vaihtaa modea, CQ/S&B eli kutsu/plokkaus
CTRL-C Lopetus
CTRL-L ruudun päivitys, ts. uudelleenpiirto
CTRL-U Tyhjentää editoitavan kentän
CTRL-R Konfiguraation uudelleenlataus

Edellisten QSO:jen editointi

Ylös-kursorinäppäimellä siirryt editointitilaan. Voit editoida viimeisimpiä QSO:ja, jotka ovat näkyvissä. Voit valita editoitavan QSO:n siirtämällä harmaan rivin kohdalleen ylös- ja alas-näppäimillä. QSO:n tiedot menevät automaattisesti editointikenttiin. END-näppäimellä tai alas siirtämällä pääsee pois tilasta. ENTER tallentaa muutokset.


Konfiguraatiotiedosto kontesti.conf

Tältä näyttää konfiguraatiotiedosto. #-merkillä alkavat rivit jätetään huomiotta. Jokaisen parametrin kohdalla on selitys käytöstä.
# kontesti.pl:n konfiguraatio

# oma kutsu
mycall=OH2XYZ

# oma kuntanumero
ohc=204

# oma maakuntatunnus (NRAU-kilpa jne)
province=UU

# syysottelussa ja sainiossa sarjanumeron aloitusnumero
startserial=998

# cwdaemonin tiedot
cwdaemon_host=localhost
cwdaemon_port=6789

# lähtevissä viesteissä lyhennettävät numerot (0 -> T, 1 -> A ja 9 -> N)
shortnums=09

# pilkulla erotettu lista parametreista, jotka annetaan käynnistyksessä 
# cwdaemonille. \e = esc
# näillä parametreilla PC:n kaiutin on hiljaa ja nopeus on oletus + 1 pykälä
# alussa kannattaa olla \e0, joka resetoi daemonin asetukset. 
cwdaemon_init=\e0,\e30,+

# meta-näppäin, jolla aloitetaan komennot. \e = esc
metakey=\e

# Meta-näppäimen ja numeron kanssa annettavat makrot
#
# makroissa käytettäviä koodeja:
# % = oma kutsu
# @ = vasta-aseman kutsu
# + = nopeuta cw:tä
# - = hidasta cw:tä

meta-1=TEST DE % TEST
meta-2=@ DE %
meta-3=DE
meta-4=TU 73
meta-5=SANA?
meta-6=%
meta-7=@ QSO B4 GL
meta-8=AGN
meta-9=QRZ?

kon2cbr.pl - Cabrillo-muunnin

Kontestin tallennusformaatti ei ole mikään standardiformaatti, joten mukana on ohjelma kon2cbr.pl jolla voidaan muuntaa lokitiedosto Cabrillo-muotoon. Ohjelma tallentaa Cabrillo-tiedoston samalla nimellä lisäten päätteen .cbr

Ole tarkkana, sillä datan oikeellisuutta ei tarkisteta, joten jos konvertoit väärällä kilpailunimellä, voi cbr-tiedosto olla "rikki". Tiedostoon tulevat ainoastaan QSO-rivit, koska muilla Cabrillo-standardin mukaisilla otsikkoriveillä ei ole merkitystä kotimaankisoissa.


Käyttö:
kon2cbr.pl [-d VVVV-KK-PP] -m omakutsu -c kilpailunimi lokitiedosto
missä parametrit:
 • -d päiväys muodossa VVVV-KK-PP. Jos jätetään antamatta, käytetään tätä päivää.
 • -m kilpailussa käytetty kutsu
 • -c kilpanimi kuten kontesti.pl:llekin
 • viimeisenä parametrina lokitiedoston nimi.
Cabrillo-formaattien määrittelyt sivulta http://www.qsl.net/ccf/tr/qsodata.htm

Lisää Cabrillo-formaatista

Copyright & license notice

Tätä ohjelmaa saa vapaasti kopioida ja levittää, kunhan levität kokonaisena pakettina tämä tiedosto mukana. Jos teet mielestäsi hyviä muutoksia, niin lähetä toki tekijän omakutsuosoitteeseen!

Kontesti on beerwarea. Se tarkoittaa, että jos pidät ohjelmasta, voit vapaaehtoisesti halutessasi tarjota tekijälle oluen esimerkiksi SRAL:n kesäleirillä tai muussa sopivassa yhteydessä :-)

Tähän on olemassa poikkeus. Jos et kannata amatööriohjelmien jakamista ilmaisena ja avoimen lähdekoodin periaattein, lisenssimaksusi on 100 euroa, jonka voit suorittaa SRAL:n vammaisten rahastoon. Tilinumeron saat SRAL:n toimistosta.

Alkuperäinen jakeluosoite: http://oh2mmy.ham.fi/kontesti/

alkuun